ἀπειλήσομεν

ἀπειλήσομεν
ἀπειλέω
keep away
aor subj act 1st pl (epic)
ἀπειλέω
keep away
fut ind act 1st pl
ἀ̱πειλήσομεν , ἀπειλέω
keep away
futperf ind act 1st pl (doric aeolic)
ἀπειλέω 1
keep away
aor subj act 1st pl (epic)
ἀπειλέω 1
keep away
fut ind act 1st pl
ἀπειλέω 2
hold out
aor subj act 1st pl (epic)
ἀπειλέω 2
hold out
fut ind act 1st pl
ἀ̱πειλήσομεν , ἀπειλέω 2
hold out
futperf ind act 1st pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”